Fra affald til ressourcegevinst

Fra affald til ressourcegevinst

SKROTBILER | SKROTPRÆMIE

Aktuel pris for komplette personbiler: 2200 kr.

Aktuel pris for komplette varebiler (3500Kg): 2700 kr.

 

Vi afmelder din bil uden gebyr.  

Oplyste priser er altså det du får udbetalt. 

 

Rossen Recycling Company er ISO14001 certificeret og godkendt modtager af skrotbiler. 

Vi afhenter ikke biler men køber gerne din skrotbil, mod levering på Frejasvej 5, 8722 Hedensted.