Fra affald til ressourcegevinst

Fra affald til ressourcegevinst

Opstilling af containere

 

Hos skrotpriser.dk råder vi over et større udvalg af forskellige container-typer. 

Vi tilbyder at stille containere gratis til rådighed for industri virksomheder, med behov for løbende afhentning af jern- og metalskrot.

Se vores standard containere her:

Skrotpriser.dk - Standard containere