Destruktion af data

Fra affald til ressourcegevinst

Destruktion af Data

Skrotpriser.dk tilbyder en lang række metoder, som sikrer jeres virksomhed at alle personfølsomme oplysninger bliver destrueret.

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Fysisk destruktion af harddiske
  • Billeddokumentaion på destruktion af harddiske
  • Rapporter som dokumenterer antal hardiske til destruktion
  • Rapporter som indeholder samtlige serienr. fra jeres leverance af harddiske

Priserne variere efter hvor omfattende i ønsker data-destruktionen skal forgå. Det spiller også en rolle om i tillader at harddiskene bliver genbrugt og solgt efter data-sletning. Eller om i kræver en fysisk destruktion af harddisken.

Få et udforpligtende tilbud

Hvis du ønsker et tilbud på afhentning eller har en større mængde

Kontakt

Jesper Rossen

Mobil: +45 6060 6554

Mail: Jesper@rossenrecycling.com