Destruktion af data

Fra affald til ressourcegevinst

Skrotpriser.dk tilbyder en lang række metoder, som sikrer jeres virksomhed at alle personfølsomme oplysninger bliver destrueret.

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Fysisk destruktion af harddiske
  • Billeddokumentaion på destruktion af harddiske
  • Rapporter som dokumenterer antal hardiske til destruktion
  • Rapporter som indeholder samtlige serienr. fra jeres leverance af harddiske

Priserne variere efter hvor omfattende i ønsker data-destruktionen skal forgå. Det spiller også en rolle om i tillader at harddiskene bliver genbrugt og solgt efter data-sletning. Eller om i kræver en fysisk destruktion af harddisken.

Få et udforpligtende tilbud

Hvis du ønsker et tilbud på afhentning eller har en større mængde

Kontakt

Jesper Rossen

Mobil: +45 6060 6554

Mail: Jesper@rossenrecycling.com